Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Connect with us
molten

Προκηρύξεις 2020-2021

Ειδική προκήρυξη πρωτ/τος Α’ Κατηγορίας Γυναικών αγων. περ. 2020-2021

 

Ν.Μουδανιά 9/7/2020

Αριθ. Πρωτ. 173                                           MOLTEN

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/99 , των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.,των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., των Γενικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.ΣΧ. και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε
Το Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Γυναικών περιόδου 2020-2021 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Στο πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Γυναικών δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα σωματεία μέλη της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ


Τα σωματεία πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν στην Ε.ΚΑ.Σ.Χ. το αργότερο έως την Παρασκευή 28/8/2020 την συνημμένη δήλωση συμμετοχής.
Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο θα πρέπει να καταθέσει παράβολο συμμετοχής εκατό πενήντα (150) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο πρωτάθλημα.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος στις 14/11/2020 .
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την Παρασκευή 18/9/2020 και ώρα 19.00 στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο ανεξαρτήτως του αριθμού των ομάδων που συμμετέχουν.
Τα σωματεία θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί ( σύστημα ΠΟΥΛ ένας προς όλους).

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΕΛΤΙΑ- KAΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ


Oτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητριών, αναφέρονται στο άρθρο 41 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ, πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33 παρ. 9 του Ν.2725/1999 ( ισχύος ενός έτους).
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλήτριες που πληρούν τις προυποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ


Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.( υποχρεωτική συμμετοχή με δελτία Ε.Ο.Κ.)
ΑΡΘΡΟ 6: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΝΟΔΟΣ


Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Β. ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το Σωματείο που θα καταλάβει την πρώτη θέση στην βαθμολογική κατάταξη τoυ Πρωταθλήματος, αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια ομάδα Α’ κατηγορίας Γυναικών και συμμετέχει σε ειδικό πρωτάθλημα για την άνοδο στην A2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών .

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ


Αιτήματα Σωματείων για αναβολή αγώνων ή αλλαγή ώρας έναρξης τους ( σύμφωνα με όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και για οποιοδήποτε άλλο λόγο) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ. Τα προγράμματα που θα καταρτιστούν από την Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. θα τηρηθούν ΑΥΣΤΗΡΑ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ


Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. , πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των εκατό ( 100 ) ευρώ.
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα , καθώς και οι αθλήτριες τους , συμφωνούν , αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή, ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν , των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ., των Γενικών Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και των Ειδικών Προκηρύξεων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ( με βάση τις οποίες διεξάγονται αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Ισχύει το άρθρο 12 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Τα Σωματεία , οι Προπονητές , οι Αθλήτριες, καθώς και οι Προπονητές- Κώουτς , υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Ομάδα που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την ‘Ενωση για την προηγούμενη περίοδο θα πρέπει έως την 17/8/2020 να τακτοποιήσει την οφειλή της αλλιώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.
Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο θα πρέπει να καταβάλλει παράβολο συμμετοχής εκατό πενήντα ευρώ (150) ευρώ .
Σε αντίθετη περίπτωση το σωματείο μηδενίζεται.
Τα σωματεία (Γηπεδούχο- Φιλοξενούμενο) αναλαμβάνουν την καταβολή των εξόδων του αγώνα (Διαιτητές- Κριτές- Γυμνασίαρχος) από κοινού με ποσοστό 50% το καθένα πριν την έναρξη του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ


Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 12: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ


Oι επίσημες μπάλες αγώνων των Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 είναι οι μπάλες της Εταιρείας MOLTEN. Στο Πρωτάθλημα Γυναικών θα χρησιμοποιούνται μπάλες MOLTEN τύπου ( size – 6 ).
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

AΡΘΡΟ 13: AΣΦΑΛΙΣΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ


Η ασφάλιση των αθλητριών είναι υποχρεωτική για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.
Η Ε.ΚΑ.Σ.Χ. μετά από έρευνα που πραγματοποίησε για την ως άνω ασφάλιση κατέληξε σε ανανέωση της συνεργασίας με το ασφαλιστικό πρακτορείο Ιnvest In Life A.Ε, Κηφισίας 33 , ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη με τον υπεύθυνο κ. Κυριακίδη Γρηγόρη (τηλ. 2310303006, 6936168037) ο οποίος είναι αρμόδιος για να παρέχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.
Το ετήσιο κόστος ασφάλισης για κάθε αθλήτρια αντιστοιχεί στο ποσό των 45 ευρώ.
Τα minimum αποδεκτά όρια ασφάλισης για κάθε αθλήτρια είναι:
Α) 3000 ευρώ ανά περιστατικό νοσηλείας/χειρουργικής επέμβασης μετά από εισαγωγή σε ιδιωτική κλινική με μηδενική συμμετοχή της αθλήτριας στα συνολικά έξοδα είτε αυτή είναι ασφαλισμένη σε δημόσιο είτε είναι ανασφάλιστη.
Β) 600 ευρώ ανά περιστατικό εκτός νοσοκομείου με μηδενική συμμετοχή της αθλήτριας στα έξοδα είτε αυτός είναι ασφαλισμένη σε δημόσιο ταμείο είτε είναι ανασφάλιστη.

Γ Ε Ν Ι Κ Α


Η ιατρική κάλυψη του αγώνα, είναι ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη διευκρίνησης ή συμπλήρωσης, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών, μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων, τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξε

Χορηγοί – Υποστηρικτές

https://www.pyramid.gr/
Alex men's hair club

More in Προκηρύξεις 2020-2021