Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Connect with us
molten

Προκηρύξεις

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014-15

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ. 115                                        Ν.Μουδανιά 17/7/2014

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩN  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 , των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., των Γενικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και
της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε
Το Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. περιόδου 2014-2015, με τους παρακάτω όρους:


Στo πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Ανδρών δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα σωματεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ-ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Τα Σωματεία πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν στην Ε.ΚΑ.Σ.Χ. το αργότερο έως την Δευτέρα 29/8/2014 την συνημμένη δήλωση συμμετοχής.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται το Σάββατο 18/10/2014.
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την Δευτέρα 1/9/2014 και ώρα 19.30 στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΔΕΛΤΙΑ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλητές που πληρούν τις προυποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ

Αν τα σωματεία είναι μέχρι και 12 το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο, αν είναι περισσότερα σε δύο ομίλους. Το σύστημα διεξαγωγής θα σας κοινοποιηθεί με συμπληρωματική προκήρυξη εφόσον κατατεθούν οι δηλώσεις συμμετοχής.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το ‘Αρθρο 48 – παρ. 8 ( όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που υποβιβάσθηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2 ) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του πρωταθλήματος, λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.

AΡΘΡΟ 5: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Α. Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Β. Υπενθυμίζεται η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 6: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΝΟΔΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Β. ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Το Σωματείο που θα καταλάβει την πρώτη θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξης του Πρωταθλήματος μετά την λήξη και των play off αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια ομάδα Α’ Κατηγορίας Ανδρών και ανέρχεται στην Γ’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών.

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. , πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των εκατό ( 100 ) ευρώ.
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές τους, συμφωνούν , αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή , ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν , των
Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. , των Γενικών προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. , και των Ειδικών Προκηρύξεων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ( με βάση τις οποίες διεξάγονται τα πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ) ΜΟΝΟ τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται απότ τις διατάξεις αυτές , απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα Σωματεία, οι Παράγοντες, οι Αθλητές , καθώς και οι Προπονητές – Κώουτς , υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.
Ισχύει το άρθρο 13 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα σωματεία πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές οφειλές τους προς την ‘Ενωση.
Σε κάθε διαιτητή θα καταβάλλονται 15 ευρώ για κάθε αγώνα, έξοδα μετακίνησης,. Σε κάθε Κριτή 7 ευρώ.
Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο θα πρέπει να καταβάλλει παράβολο συμμετοχής 720 ευρώ σε δόσεις ως εξής:
Α’ Δόση 240 ευρώ έως 6/10/2014- Β’ Δόση 240 ευρώ έως 14/12/2014- Γ’ Δόση 240 ευρώ έως 30/1/2015.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν στις παραπάνω ημερομηνίες τα αντίστοιχα παράβολα το σωματείο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ
Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 12: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 15 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α
Η ιατρική κάλυψη του αγώνα, είναι ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος καi που δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., την Γενική Προκήρυξη πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη διευκρίνησης ή συμπλήρωσης, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών, μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων, τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

                     ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

AΘ. ΧΡ. ΜΑΝΤΣΙΟΣ                         ΕΜ. ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗΣ

Χορηγοί – Υποστηρικτές

https://www.pyramid.gr/
Alex men's hair club

More in Προκηρύξεις