Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Connect with us
molten

Προκηρύξεις 2020-2021

Ειδική προκήρυξη πρωτ/τος κατηγορίας Εφήβων αγων. περιόδου 2020-2021

Αριθ. Πρωτ. 177                                                                                               Ν.Μουδανιά 9/7/2020

                                                                                                                                  ΜOLTEN

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99, των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., των Γενικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε
Το πρωτάθλημα κατηγορίας Εφήβων περιόδου 2020-2021, με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Στο πρωτάθλημα Κατηγορίας Εφήβων δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία Μέλη της Ε.ΚΑ.Σ.Χ

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΕΛΤΙΑ- KAΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ


Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Εφήβων δικαιούνται να πάρουν οι γεννημένοι τα έτη 2003, 2004 και τέσσερις (4) αθλητές του 2005 και οι νεότεροι. Το ίδιο ισχύει και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων.
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητών αναφέρεται στο άρθρο 41 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33 παρ. 9 του Ν. 2725/1999 (ισχύος ενός έτους). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Τα Σωματεία πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν στην Ε.ΚΑ.Σ.Χ. το αργότερο έως την Παρασκευή 28/8/2020 την συνημμένη δήλωση συμμετοχής.
Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο θα πρέπει να καταθέσει παράβολο συμμετοχής εκατό πενήντα (150 ) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο πρωτάθλημα.
Η έναρξη του πρωταθλήματος στις 10/10/2020.
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την Παρασκευή 18/9/2020 και ώρα 19.00 στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα θα συγκροτήσουν ένα ή περισσότερους ομίλους ανάλογα με τον αριθμό δηλώσεων συμμετοχής.
Ο τρόπος διεξαγωγής του Πρωτ/τος θα καθορισθεί με συμπληρωματική Προκήρυξη , η οποία θα σταλεί στα Σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ


Α. Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ
Β. Υπενθυμίζεται η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 6: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ


Α. Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Β. Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος αναδεικνύεται πρωταθλήτρια ομάδα Κατηγορίας Εφήβων και συμμετέχει στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κατηγορίας Εφήβων που θα διοργανώσει η Ε.Ο.Κ

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ


Αιτήματα Σωματείων για αναβολή αγώνων ή αλλαγή ώρας έναρξης τους (σύμφωνα με όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και για οποιοδήποτε άλλο λόγο) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ.
Τα προγράμματα που θα καταρτισθούν από την Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. θα τηρηθούν ΑΥΣΤΗΡΑ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ


Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της
Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των εκατό ( 100 ) ευρώ.
Tα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές τους, συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή, ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν ,των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ., των Γενικών Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.και των Ειδικών Προκηρύξεων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ( με βάση τις οποίες διεξάγονται τα πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ) ΜΟΝΟ τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Ισχύει το άρθρο 12 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Τα Σωματεία , οι Παράγοντες, οι Αθλητές, καθώς και οι Προπονητές – Κώουτς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Ισχύει το άρθρο 13 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Ομάδα που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την ‘Ενωση για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο θα πρέπει έως 17/8/2020 να τακτοποιήσει την οφειλή της αλλιώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αγωνιστικής περιόδου 2020-21.
Σε αντίθετη περίπτωση το σωματείο μηδενίζεται.
Τα σωματεία (Γηπεδούχο-Φιλοξενούμενο) αναλαμβάνουν την καταβολή των εξόδων του αγώνα(Διαιτητές- Κριτές- Γυμνασίαρχος) από κοινού με ποσοστό 50% το καθένα πριν την έναρξη του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ


Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 12: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ


Oι επίσημες μπάλες αγώνων των Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 είναι οι μπάλες της Εταιρείας MOLTEN. Θα χρησιμοποιηθούν μπάλεs MOLTEN τύπου (size – 7)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ισχύει το άρθρο 15 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Χ..

AΡΘΡΟ 13: AΣΦΑΛΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ


Η ασφάλιση των αθλητών είναι υποχρεωτική για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
Η Ε.ΚΑ.Σ.Χ. μετά από έρευνα που πραγματοποίησε για την ως άνω ασφάλιση κατέληξε σε ανανέωση της συνεργασίας με το ασφαλιστικό πρακτορείο Ιnvest In Life A.Ε, Κηφισίας 33 , ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη με τον υπεύθυνο κ. Κυριακίδη Γρηγόρη (τηλ. 2310303006, 6936168037) ο οποίος είναι αρμόδιος για να παρέχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.
Το ετήσιο κόστος ασφάλισης για κάθε αθλητή αντιστοιχεί στο ποσό των 33 ευρώ.
Τα minimum αποδεκτά όρια ασφάλισης για κάθε αθλητή είναι:
Α) 3000 ευρώ ανά περιστατικό νοσηλείας/χειρουργικής επέμβασης μετά από εισαγωγή σε ιδιωτική κλινική με μηδενική συμμετοχή του αθλητή στα συνολικά έξοδα είτε αυτός είναι ασφαλισμένος σε δημόσιο είτε είναι ανασφάλιστος.
Β) 600 ευρώ ανά περιστατικό εκτός νοσοκομείου με μηδενική συμμετοχή του αθλητή στα έξοδα είτε αυτός είναι ασφαλισμένος σε δημόσιο ταμείο είτε είναι ανασφάλιστος.

Γ Ε Ν Ι Κ Α


Η ιατρική κάλυψη του αγώνα, είναι ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. την Γενική προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη διευκρίνησης ή συμπλήρωσης, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών, μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων, τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις

 

 

Χορηγοί – Υποστηρικτές

https://www.pyramid.gr/
Alex men's hair club

More in Προκηρύξεις 2020-2021