Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Connect with us
molten

Προκηρύξεις 2018-2019

Ειδική Προκήρυξη Τουρνουά Μίνι Αγοριών & Κοριτσιών 2018-19

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και των Γενικών Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.X. αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
τα Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ & ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2018 – 2019, με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΝΑΡΞΗ
Η έναρξη του Τουρνουά ορίζεται για τις 13-14/4/2019.
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Το μίνι Αγοριών και Κοριτσιών διεξάγεται σε δύο ομίλους.
Σε περίπτωση που ο αγώνας συμπίπτει με αγώνα άλλου αθλήματος στο ίδιο γήπεδο, η Ε.ΚΑ.Σ.Χ. έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή του ΤΟΥΡΝΟΥΑ.
Τα Σωματεία υποχρεούνται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική τους ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης τους.
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες των ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, θα πραγματοποιηθούν σε κλειστά ή ανοιχτά γήπεδα, τα οποία δήλωσαν οι ομάδες μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
Αν το γήπεδο που δηλώνουν δεν είναι δικό τους, πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο γηπεδότητας ταυτόχρονα με την κατάθεση της Δήλωσης Συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 4: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι μπάλες με τις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες θα είναι Νο 5.
ΑΡΘΡΟ 5: ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ, δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές -τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου του άρθρο 36 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
Οι αθλητές -τριες που μπορούν να πάρουν μέρος στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ αυτό, πρέπει να έχουν γεννηθεί το έτος 2006 και νεώτεροι -ες, απαγορευμένης της συμμετοχής αθλητών -τριών μεγαλύτερης ηλικίας, με την επιβολή της ποινής του μηδενισμού αυτεπάγγελτα από την Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.X.
Οι αθλητές-τριες δικαιούνται να πάρουν μέρος μόνο με Κάρτα υγείας Ιατρού.
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων για κακή εφαρμογή Κανονισμών για τη διαιτησία.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα Σωματεία που μετέχουν στο Τουρνουά, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Κανονισμός Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. (άρθρο 91) οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες, αθλητές-τριες, προπονητές-τριες και κώουτς, στις κυρώσεις και ποινές που προβλέπονται από το Ν. 2725/99 στα άρθρα 11, 25, 35, 36 και 58-61 και τις διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων Κανονισμών ( Πειθαρχικό Δίκαιο ) της Ε.Ο.Κ.
Ομάδες που δεν συμμετέχουν στα ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ της Ε.ΚΑ.Σ.X. δεν έχουν δικαίωμα διοργάνωσης δικού τους αντίστοιχου ΤΟΥΡΝΟΥΑ.
ΑΡΘΡΟ 8: ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα στον οποίο ομάδα προσέρχεται να αγωνισθεί με φανέλες στις οποίες αναγράφεται όνομα άλλης ομάδας.
Στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ δεν ισχύει η βαθμολογία και σε περίπτωση ισοπαλίας θα δοθεί ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ (1) 3/λεπτη ΠΑΡΑΤΑΣΗ, χωρίς ΤΙΜΕ ΟUT.
Η διάρκεια κάθε αγώνα είναι τέσσερα (4) 8/λεπτα, καθαρού χρόνου.
Στο Φ.Α. γράφονται δύο(2) 8/λεπτα ανά ημίχρονο (1ο, 2ο 8/λεπτο στο Α’ Ημίχρονο και 3ο, 4ο 8/λεπτο στο Β’ Ημίχρονο).
Η διάρκεια του κάθε ημιχρόνου είναι 16 λεπτά.
Σε κάθε 8/λεπτο θα δίνεται ένα (1) ΤΙΜΕ OUT στο 4/λεπτο.
Στους αγώνες δεν αναγράφεται το σκορ στο φωτεινό πίνακα του γηπέδου.
Στους αγώνες δεν θα χρησιμοποιούνται τα όργανα των 24″.
Σε περίπτωση που μία από τις δύο ομάδες δηλώσει δέκα (10) αθλητές -τριες μόνον, τότε και η αντίπαλος ομάδα μπορεί να αγωνισθεί και αυτή με δέκα (10) αθλητές-τριες (ανεξάρτητα αν έχει δηλώσει δώδεκα (12).
Ο προπονητής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει όλους τους αθλητές-τριες που θα δηλώσει τουλάχιστον για ένα (1) 8/λεπτο (διαφορετικές πεντάδες στο 1ο και 2ο 8/λεπτο και τους υπόλοιπους -ες αθλητές -τριες στο 3ο 10/λεπτο).
Επίσης, σε περίπτωση που ομάδα έχει να παρουσιάσει στο γήπεδο δέκα (10) αθλητές-τριες αλλά αρνείται να τους χρησιμοποιήσει όλους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, τότε ο αγώνας διακόπτεται από τον Διαιτητή και υπεύθυνη θεωρείται η ομάδα αυτή.
Η Ε.Π. έχει το δικαίωμα κατά την εξέταση των Φ.Α. να μηδενίσει ομάδα που αγωνίστηκε με λιγότερους από δέκα (10) αθλητές-τριες.
Δεν επιτρέπεται σε ομάδα να εφαρμόζει κάθε μορφής άμυνας ζώνης και “zone press” με παγίδες, καθώς και οποιαδήποτε παραλλαγή της.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, τότε ο διαιτητής μπορεί να διακόψει τον αγώνα σε βάρος της.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ η άμυνα man to man στο μισό γήπεδο.
ΑΡΘΡΟ 9: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η αμοιβή κάθε Διαιτητή είναι δέκα (10) ευρώ και κριτή πέντε (5).
ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΑ
Σε περίπτωση μη προσέλευσης Διαιτητή σε αγώνα, οι ομάδες που μετέχουν θα πρέπει να ορίσουν άτομα επιλογής των δύο Προπονητών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο εν λόγω αγώνας, αφού δεν δικαιολογείται καμία αναβολή ή ματαίωση αυτού.

Χορηγοί – Υποστηρικτές

https://www.pyramid.gr/
Alex men's hair club

More in Προκηρύξεις 2018-2019